Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg 802481-2839

Ändamål Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel ska möjligheter för att underlätta Tobias Forsbergs rehabilitering, skapa möjligheter till alla tänkbara hjälpmedel samt skapa förutsättningar för att starta en framtida karriär. . Kontaktuppgifter 4sports Hockey Sparbanksgatan 2 D 793 31  LEKSAND Tel. 070-268 21 93 . Org. nr. 802481-2839 . stiftelseforsberg.se .

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Ändamål Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskapligforskning. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. . Kontaktuppgifter Box 16066 10322 […]

Stiftelsen friherrliga och grevliga ätterna von Essens släktfond 802424-4769

Ändamål Att, genom bildandet av en släktfond, utdela understöd åt föreningsmedlemmar, vilka därav kunna vara i behov.Så snart släktfonden uppnått ett belopp av tjugotusen (20,000) kronor, må högst hälften av årliga avkastningen användas för med fonden avsett ändamål; den andra hälften skall läggas till kapitalet, till dess detta har uppnått etthundratusen (100,000) kronor. Därefter må […]

Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan – 802481-6871

Förmögenhet okänd. . Stiftelsens ändamål är att genom att på olika sätt stödja och främja hjärnforskning på kulturella aktiviteter och deras effekter, samt därtill anknytande utvecklingsarbete inom t.ex. kultur, konst, musik, rörelse inklusive dans och fysisk aktivitet, design och arkitektur. . http://www.kulturellahjarnan.se/sv/lottie-wikings-insamlingsstiftelse-for-forskning-pa-kultur-och-hjarnan/ . Stiftelse: Lottie Wikings insamlingsstiftelse för Forskning på Kultur och Hjärnan Orgnr: 802481-6871 […]

Stiftelsen för Volvos Miljöpris

Org. nr. 857206-1235  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att – utan vinstsyfte för enskild person eller organisation – främja vetenskaplig forskning inom miljövårdsområdet genom att årligen utge ett pris, benämnt Volvos Miljöpris, till institution, organisation, enskild person ellerannan som särskilt utmärkt sig genom vetenskapligt nyskapande inom miljövårdsområdet.Priset skall inte kunna tilldelas arbetstagare eller bolag inom […]

Lars Winnerbäcks stiftelse 802479-1942

2 750 981,00 kr  Stiftelsens ändamål är att främja kulturlivet, och särskilt musiklivet, i Linköpings kommun med omnejd. Stiftelsen ska, direkt och indirekt, främja ändamålet genom årligt utdelande av ett eller flera stipendier. Målgruppen ska vara kulturutövare och/eller främjare av kulturverksamhet i Linköpings kommun med omnejd. . 802479-1942 . . Se länk nedan till stiftelsens musikpris, Nyponpriset:

Stiftelsen Ted och Kenneth Gärdestad Minnesfond 802411-1752

Ändamål Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja och uppmuntra unga, icke etablerade låtskrivare och sångare som vill bedriva musikstudier i Sverige eller utomlands, eller göra studieresor i Sverige eller till utlandet, i syfte att utveckla sin egen musikaliska originalitet inom genren populärmusik och visa. Stiftelsen får även stödja vetenskaplig forskning inom detta musikområde. Stiftelsen skall […]

Stiftelsen Arholma minneslund

Ändamål Stiftelsen skall utforma, genomföra byggnationer och markröjning samt förvalta ett markområde vid Talludden på Arholma som minneslund för aska efter avlidna. Minneslunden kan också utnyttjas enbart som minnesplats. Stiftelsen skall bestämma om regler för minneslundens användning. Stiftelsen skall– vårda stiftelsens förmögenhet och informera om möjligheten att lämna gåvor och arv till stiftelsen– svara, genom […]

Stiftelsen Söderboms premiefond

Ändamål I framtid bereda hjelp åt någon obemdelad yngling, öfverlemnande för öfrigt åt Nationen att meddela de närmare bestämmelser, som för medlens användande kunna erfordras. . Kontaktuppgifter Uplands nation S:t Larsgatan 11 753 11  UPPSALA Tel. 070-1628701 . Org. nr. .