Volvo Pensionsstiftelse 855104-0408

. . . .

https://www.volvogroup.com/content/dam/volvo-group/markets/sweden/careers/Volvo-Pensionsstiftelse1.pdf

.

Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och för övriga svenska företag som ingår i AB Volvokoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i AB Volvokoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en allmän pensionsplan) och därtill anknytande utfästelser som ingår i FPG/PRI systemet.

.

Stiftelse:Volvo Pensionsstiftelse
Orgnummer:855104-0408
Adress:Volvo Stiftelseförvaltning
VSF, Avd 1510, M2:7
405 08 Göteborg
Telefon:0765-535275
Ansökningstid:
Kontaktperson:
Tillgångar:14 869 553 463 kr
. .
Stiftelsen Änggårdens Hospice – 857501-4595
Stiftelsen Bertha och Felix Neuberghs donationsfond – 857206-2894