Gustaf Banks fond

beloppet jämte räntor skall stå ograverat i 10 år. Efter denna tid får uppburna räntor användas till föreningens verksamhet – företrädesvis till hjälp för upprätthållande av föreningens arkiv. . Förmögenhet 12 000,00 kr . Kontaktuppgifter