Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Org. nr. 802002-8232  . Ändamål Ändamålet är att lämna hjälp till räddning af behöfvande barn från fysisk och moraliskt fördärf genom att barnen erhålla god uppfostran och vård med företrädesrätt för dem, som tillhöra Oscars församling i Stockholm. . Kontaktuppgifter Klas Weidstam Sandhamnsgatan 42 A 11560 STOCKHOLM 08-199475 . http://www.ritterfonden.se/ .

Personligt brev när du söker pengar i stiftelser

De flesta stiftelser har en ansökningsblankett som du använder för att ansöka. Om de inte har en ansökningsblankett, skriver du ett personligt brev. Ett tips är att gärna låta någon annan läsa ansökan innan du skickar den.  I ett personligt brev kan du till exempel skriva:  Kom ihåg att skriva under brevet.  .

Per Erikssons stiftelse

Org. nr. 975000-4286  . https://www.pereriksson.se . Ändamål Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastningi första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller […]

Stiftelser som forskningsfinansiärer

I Sverige har vi, jämfört med många andra länder, förhållandevis många stiftelser som finansierar forskning. Vid sidan av staten och EU är svenska stiftelser som en tredje sektor inom forskningsfinansieringen. . Många av stiftelsernas grundare är framgångsrika affärsmän med en önskan att göra något gott för samhället. Där är Ragnar Söderberg ett bra exempel. Han […]

Crafoordska stiftelsen

Org. nr. 845001-0668  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. . Kontaktuppgifter Malmövägen 8 222 25 Lund 046-38 58 80 […]

Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 817605-6946

Ändamål Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter Familjen Erik och Carola Tengström, främja och stödja forskning och främja utveckling av vardagsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning (§5 i stadgarna). Stiftelsens verksamhet är begränsad till Uppsala kommun. . Hemsida: https://www.tengstromsfond.se/ . Kontaktuppgifter Päivi Adolfsson Vänge Körlinge 309 75578  Vänge 070-2073401 . Org. nr. […]

Gålöstiftelsen

. Org. nr. 802002-7119  . Ändamål Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till barn och unga personer. Som led i denna […]

Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden – 857501-1088

Fonden får inte förminskas. Avkastningen ställs till biblioteksstyrelsens förfogande, att användas till betäckande av de ökade förvaltningskostnader och andra utgifter en egen biblioteksbyggnad kan komma att medföra. . Stiftelse: Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden Orgnr: 857501-1088 Adress: Göteborgs UniversitetEkonomiavdelningenBox 100405 30 Göteborg Telefon: 031-7863052 Ansökan: – Kontakt: – Tillgångar: 5 704 817  kr

Alexander Dicksons Donationsfond 857202-9836

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till årets pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk. . .https://alexdicksonstiftelsen.se . Ansökningsblankett finns på hemsidan under ansökningsperioderna feb-mars och sep-okt årligen. Stiftelsen tar emot ansökningar för bosatta i Göteborg eller angränsande kommuner. . Stiftelse: Alexander Dicksons Donationsfond Orgnr: 857202-9836 Adress: SEB Institutioner & Stiftelser405 04 GÖTEBORG Telefon: 031-622516 […]