Stiftelser som forskningsfinansiärer

.

I Sverige har vi, jämfört med många andra länder, förhållandevis många stiftelser som finansierar forskning.

Vid sidan av staten och EU är svenska stiftelser som en tredje sektor inom forskningsfinansieringen.

.

Göran Gustafsson (bilden) grundade Gustafssons stiftelser 1986. Han är en av många framgångsrika entreprenörer som initierat privata forskningsstiftelser. Foto: Tidningen Curie

Många av stiftelsernas grundare är framgångsrika affärsmän med en önskan att göra något gott för samhället. Där är Ragnar Söderberg ett bra exempel. Han föddes i Stockholm år 1900 och drev företag tillsammans med sin bror, Torsten Söderberg, som också har en stiftelse i sitt namn.
Tillgångarna i stiftelserna består av aktier inom investmentbolaget Ratos, som de båda bröderna grundade på 1930-talet.

Anna Wetterbom berättar att Ragnar Söderberg hade en relation till forskarvärlden genom sin starka koppling till Handelshögskolan i Stockholm, där han studerade. Att hans stiftelse skulle stödja forskning inom ekonomi var nog närmast självklart, men stiftelsen finansierar även forskning inom medicin och rättsvetenskap.

.

”Totalt har stiftelsen delat ut en miljard sedan grundandet”


Totalt har Ragnar Söderbergs stiftelse delat ut närmare en miljard kronor sedan grundandet år 1960 och målgruppen är forskare i början av karriären.


I Sverige finns ett stort antal privata forskningsstiftelser. Vissa stiftelser är breda och vänder sig till forskare inom olika fält, andra är smala och har fokus på specifika ämnen eller riktar sig till vissa utpekade lärosäten. Flera lärosäten har samlat information om olika finansiärer och stiftelser på sina hemsidor. Här finns två exempel:

.

. .

One Reply to “Stiftelser som forskningsfinansiärer”

  1. Hej.

    Jag håller på att utveckla ett kommunikations system för en båt. Tanken är i slutändan att ha en basstation och en båt som kommunicerar med varandra via en LoRa satellit i wyld networks satellit konstellation.

    Vi är 3 personer från en skola jag tagit examen från, vi har just nu planer på att skruva isär en quadcopter drönare för att återvinna motorerna och vi har lite problem med finansiering överlag. Men vi har god teknisk kompetens och har fått en del system klara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Crafoordska stiftelsen
Per Erikssons stiftelse