Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Org. nr. 812000-2137  . Ändamål Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k ”pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning. Av den årliga avkastningen […]

Lars Winnerbäcks stiftelse 802479-1942

2 750 981,00 kr  Stiftelsens ändamål är att främja kulturlivet, och särskilt musiklivet, i Linköpings kommun med omnejd. Stiftelsen ska, direkt och indirekt, främja ändamålet genom årligt utdelande av ett eller flera stipendier. Målgruppen ska vara kulturutövare och/eller främjare av kulturverksamhet i Linköpings kommun med omnejd. . 802479-1942 . . Se länk nedan till stiftelsens musikpris, Nyponpriset:

Hans Ehrich – Stiftelse för indrustridesign – 802481-9644

1 000 000,00 kr    Stiftelsens syfte och ändamål är att: a) I samarbete med Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv – utöva tillsyn över Hans Ehrich´s familjegrav på Vitaby kyrkogård; – sprida kunskap om Hans Ehrich ´s arbete som industridesigner tillsammans med Nationalmuseum i Stockholm, som genom gåva har övertagit övriga unika samlingar från A&E DESIGN AB; […]

Christer Ringströms Stiftelse

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål är att genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt stödja företrädesvis ensamma mammor med minderåriga barn med tillskott, främst till jul. Bidraget ska ges till de som är ekonomiskt utsatta eller på annat sätt behövande och som har behov av ett stöd. Mottagarna ska vara bosatta eller långvarigt vistas i […]

Laurentius och Teresa stiftelsen

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål är att främja människovårdande arbete. Verksamheten ska drivas baserat på en värdegrund omfattande människans Värdighet, en helhetssyn på hennes Materiella, Själsliga och Andliga behov och att vi människor är ömsesidigt beroende av varandra. Verksamheten ska kunna bedrivas både Förebyggande och Åtgärdande, Brett och Specialiserat. Ändamålet kan främjas genom egen verksamhet, […]

Stiftelsen Öland

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål är att främja förutsättningar och intresse för kustnära boendet och det kulturarv som helårsboende på öar och i kustnära trakter representerar, genom att för enskilda och sammanslutningar främja en sund livsföring och god hushållning på öar och i kustnära trakter. Stiftelsen skall om möjligt uppmuntra, subventionera och understödja boende och […]

Carl och Dorothea Rosenblads stiftelse

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål ska i första hand var att möjliggöra för ättlingar till Carl och Dorothea Rosenblad att erhålla bästa möjliga utbildning. Därutöver kan stiftelsen även främja: – Omsorg om barn och ungdomar – utbildning – vetenskaplig forskning – kulturella ändamål – social hjälpverksamhet Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela […]