Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus 857209-4004

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens medel får dock inte användas för barn- och ungdomssjukhusets normala drift. Stiftelsen skall i stället stödja särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Stöd kan lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till vården. […]

Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn – 876400-3292

Stiftelsen har till ändamål att kring Alfred Nobels Björkborn skapa ett centrum för Nobelminnen och där anordna vetenskapliga, tekniska och kulturella aktiviteter. Stiftelsen har därvid att förvalta det av stiftarna tillskjutna kapitalet ävensom andra tillgångar, som må tillföras stiftelsen från stiftarna eller andra tillskyndare, antingen med äganderätt eller – i form av depositioner – med […]