Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

.

Org. nr. 802001-2327 

.

Ändamål

Stiftelsen, som grundats genom ett av bruksägaren Henrik Wilhelm Christian Govenius och hans hustru Alida Mathilda Govenius, född Sjöström, den 26 februari och den 6 mars 1903 upprättat testamente, har till ändamål att, efter förvärvande inom Stockholms stads område av lämplig mark, uppföra sunda och tjänliga byggnader, vilka på billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända obemedlade personer med hemortsrätt i Stockholm och tillhörande arbetsklassen, med företräde för de mest behövande och därvid i främsta rummet änkor med deras barn.

Skulle styrelsen i en framtid anse att behovet av bostäder för arbetsklassen till billiga villkor är till fullo godosett, äger styrelsen att efter egetgottfinnande använda den behållna avkastningen av stiftelsens tillgångar för lindrande av nöd och fattigdom inom Stockholm. Stiftelsens medel får dock inte användas för ändamål som enligt lag skall bekostas av allmänna medel (jfr 8 § 4 st i stiftelsens stadgar).

.

https://wilhelmgovenii.se

.

Kontaktuppgifter

Söderberg & Partners

Regeringsgatan 45

103 96

STOCKHOLM

08-4515000

.

.

. .

One Reply to “Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål 802447-8078