Gålöstiftelsen

.

.

Org. nr. 802002-7119 

.

Ändamål

Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).

Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till barn och unga personer. Som led i denna verksamhet kan stiftelsen driva hem, där personer, som nu nämnts, får åtnjuta fritids-, ferie- och konvalescensvistelse, med företräde för dem som fått bidrag av stiftelsen.

Stiftelsen kan även på annat sätt inom Storstockholm verka för att främja vård och uppfostran av barn samt utöva hjälpverksamhet bland ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd. Sådan verksamhet skall stiftelsen kunna bedriva i former som befinns lämpliga med hänsyn till föreliggande hjälpbehov.

.

.

Kontaktuppgifter

Box 7444

103 91

STOCKHOLM

08-6514163

.

https://www.galostiftelsen.se/

.

.

. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden – 857501-1088
Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 817605-6946