Sparbanksstiftelsen Alingsås 802426-5988

.

Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Alingsås AB blir en effektiv och konkurrenskraftig bank på marknaden. 2.2 Vid sidan av syftet att främja sparsamhet enligt punkt 2.1 får stiftelsen även främja samhällsnytta, näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag och annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen av stiftelsens förmögenhet. Anser styrelsen att det är påkallat av särskilda skäl får sådant bidrag eller stöd även lämnas med användande av den del av stiftelsens förmögenhet om tio miljoner (10 000 000) kr som genom stiftelseförordnandet tillskjutits som likvida medel. 

.

https://www.sparbankenalingsas.se/Sparbanksstiftelsen-Alingsas.html

.

Årsredovis 2021

.

Stiftelse:Sparbanksstiftelsen
Alingsås
Orgnummer:802426-5988
Adress:Box 553
441 16 Alingsås
Telefon:070-5950823
Ansökningstid:
Kontaktperson:
Tillgångar:17 585 989 000 kr

.

.

. .
Eva och Axel Edvard Pihls Stiftelse 849200-3101
Stiftelsen Änggårdens Hospice – 857501-4595