Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden – 857501-1088

Fonden får inte förminskas. Avkastningen ställs till biblioteksstyrelsens förfogande, att användas till betäckande av de ökade förvaltningskostnader och andra utgifter en egen biblioteksbyggnad kan komma att medföra. . Stiftelse: Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden Orgnr: 857501-1088 Adress: Göteborgs UniversitetEkonomiavdelningenBox 100405 30 Göteborg Telefon: 031-7863052 Ansökan: – Kontakt: – Tillgångar: 5 704 817  kr

Stiftelsen Evensonska stipendiefonden

Stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till en eller flera studenter med anknytning till Värmland (exempelvis födelseort, bostadsort, utbildningsort), som studerar vid Göteborgs universitet. Stipendier utges till: a) student som avser att tjänstgöra inom Svenska kyrkan som präst, diakon eller kyrkomusiker. b) student som avser att bli gymnasie- eller grundskolelärare i europeiska moderna språk, […]

Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Stiftelsen har till ändamål att a) informera om orsakerna till barnmisshandel b) bedriva besökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som i andra delar av världen. c) lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmaterial etc. […]