Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse 858501-1367

Stiftelsen skall ha som ändamål att främja utbildning och studier på gymnasial och eftergymnasial nivå eller motsvarande för ungdomar som är bosatta eller studerar inom Uddevalla och Trollhättans kommuner, varvid ungdomar som är bosatta eller studerar inom Ljungskile med omnejd skall ägnas särskild uppmärksamhet. Ändamålet skall uppfyllas främst genom utdelning av stipendier till enskilda studeranden […]

Svea och Gunnar Oliver Brannefors´ stiftelse 857203-6658

Stiftelses ändamål är att avkastningen skall användas på följande sätt: a) Fem (5) procent skall årligen fonderas; b) Bengt Brannefors skall under sin livstid erhålla hela återstående avkastningen; c) Efter Bengt Brannefors frånfälle skall dendisponibla avkastningen tillfalla Bengt Brannefors´ änka och barn inom äktenskapet under deras återstående livstid,varvid skall beaktas att änkan skall erhålla hälften […]

Stiftelsen Hedvig och Viktor Renströms donationsfond för Skaraborgs läns sjukhem 866600-7094

För Skaraborgs läns sjukhem i Skövde, av sjukhemmets styrelse förvaltas i och för dess verksamhet på lämpligaste sätt; dock skall kapitalet orubbat kvarstå och endast de årliga räntorna förbrukas. . Stiftelse: Stiftelsen Hedvig och Viktor Renströms donationsfond för Skaraborgs läns sjukhem Orgnummer: 866600-7094 Adress: Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhemLögegatan 2541 30 Skövde Telefon: 0500-414393 Ansökningstid: – Kontaktperson: […]

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond 857201-2717

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och […]

Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning 802007-0440

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom den kliniskt somatiska medicinen. Ändamålet kan tillgodoses genom anslag till enskilda vetenskapsmän verksamma i Sverige eller till svenska vetenskapliga institutioner. . . http://www.torenilsonsstiftelse.nu/Ansokan.aspx . Stiftelse: Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning Orgnummer: 802007-0440 Adress: SEB, Private Banking, Stiftelser106 40 STOCKHOLM Telefon: 08-7637182 Ansökningstid: – Kontaktperson: – […]

Stiftelsen Östergötlands Länsteater 825001-6030

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Östergötlands län med fast ensemble och på annat sätt driva eller organisera konstnärlig teaterverksamhet, liksom annan därmed förenlig verksamhet. . Stiftelse: Stiftelsen Östergötlands Länsteater Orgnummer: 825001-6030 Adress: Box 3114600 03 Norrköping Telefonnummer: 011-218500 Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 52 584 000 kr

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet 857206-9972

Stiftelsens ändamål skall vara att genom ett ålderdomshem erbjuda vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö, som har en judisk kulturell och religiös prägel. Ålderdomshemmet står dock med beaktande av olika konfessioners behov öppet för alla, men företrädesvis för personer med anknytning till judiska församlingen i Göteborg. . Stiftelse: Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet Orgnummer: 857206-9972 […]

Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond 894003-1142

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom stipendier till medlemmar i Studentkåren vid Umeå Universitet med hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län. Stiftelse: Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond Orgnummer: 894003-1142 Adress: Umeå StudentkårBiblioteksgränd 6907 36 Umeå Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 52 955 947 kr

Axel Wallenbergs stiftelse för personalen i AB Hälsingekraft 886501-0196

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och kompetensutveckling av sådana hos Birka Energikoncernen anställda som är stationerade och bosatta inom Hälsingland och deras barn. Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån, vilket bolaget som arbetsgivare är skyldig att utge till enskild arbetstagare. . Stiftelse: Axel Wallenbergs stiftelse för personalen i AB […]

Särskilda Fonden Jacob Wallenbergs Stiftelse 802003-8033

Att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. . Stiftelse: Särskilda Fonden Jacob Wallenbergs Stiftelse Orgnummer: 802003-8033 Adress: Box 1606610322 STOCKHOLM Telefon: 08-54501790 E-post: jws@wfab.se Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 53 977 000 kr