Stiftelsen för understöd åt Pauvres Honteux i Strängnäs

502 550,00 kr  Stiftelsens ändamål är att genom frivilliga gåvor, dessas avkastning och på annat sätt erhållna medel och dessas avkastning främst lämna understöd eller anskaffa bostäder åt företrädesvis äldre personer, som har behov därav eller om så inte skulle anses lämpligt eller möjligt, understödja ideella organisationer såsom De Blinda eller andra handikapporganisationer (motsvarande) inom Strängnäs […]

Stiftelsen The World Village of Women Sports Foundation

502 446,00 kr  Stiftelsens ändamål är att stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling , lämna bidrag för undervisning och utbildningsavseende förutsättningarna för elitidrottsutövande kvinnor. Inriktning på de åtgärder som stiftelsen ska stödja kan beröra allt från fysiologisk och mental utveckling till produktutveckling och ledarskapsutveckling. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom bidrag till enskilda personer, […]

Ester och Artur Källströms Minnesfond

502 186,00 kr  Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till a) Hjälpbehövande, eller vad Håcksviks kyrkoråd anser vara till hjälp inom församlingen b) Om från församlingen i Håcksvik ej inkommit hjälpbehov skall 2 000 kr (tvåtusen kronor) jämte ränta tillfalla Bräcke Diakonigård för handikappade barn och ungdom.

Stiftelsen Barnens Räddningsark

501 991,00 kr  Stiftelsens ändamål är att ge stöd åt hela familjen genom förebyggande hälso- och sjukvård; rehabilitering av unga drogmissbrukare; katastrof- och flyktinghjälp; till barnhem; daghem och skolor, allt för en godtagbar utbildning; inköp av mediciner, kläder och övrig material och utrustning, allt i enlighet med styrelsens beslut. Bidrag får även utdelas för direkta kostnader […]