Göta och Leif Wessels stiftelse

1 000 000,00 kr    Stiftelsen skall ha som syfte att, för pensionärer boende inom Tännäs-Ljusnedals församling och främst de som bor inom nuvarande Fjällsol och dess närhet, skapa nytta, nöje och förströelse. Stiftelsen skall ej bekosta sådant som det åligger stat och/eller kommun att svara för.

Stiftelsen Bridge to Armenia

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål är att bedriva social hjälpverksamhet för utsatta människor, främst barn och ungdomar, i eller med koppling till Armenien. Stiftelsen ska särskilt beakta barn och ungdomar med särskilda behov och verka för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att växa upp under trygga förhållanden och utvecklas utifrån egna förmågor. […]

Stiftelsen Sofia Jannok Arvas

1 000 000,00 kr    Stiftelsens syfte ska vara främjandet av ungdomars utbildning om och förståelse av samisk kultur samt främjandet av samarbete i Norden eller Sápmi rörande samiska frågor. Att verka för hållbar utveckling och hushållning av naturresurser i syfte att bevara moder jord till kommande generationer ska ligga i stiftelsens anda. Vidare kan stiftelsen även […]

ARMEC Lindebergs Stiftelse

1 000 000,00 kr    Stiftelsen ändamål ska vara att genom bidrag främja vetenskaplig undervisning och forskning vid svenska universitet, utbildningssjukhus och andra institutioner avseende cancersjukdomar hos barn samt avseende torr gul fläck (torr makuladegeneration) och andra ögonsjukdomar ävensom genom bidrag främja behandling av nämnda sjukdomar. Stiftelsen får dessutom, men endast i en omfattning som inte står […]

Jan Hain Stiftelse för vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat

1 000 000,00 kr    Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Malmö och Lunds Universitet eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Stipendiaterna ska ha visat på en särskild talang inom sitt område. Stiftelsen kan för nämnda ändamål bevilja stipendier, anslag […]

Stiftelsen Jämlikhetsfonden

1 010 000,00 kr    Stiftelsen har till ändamål att årligen dela ut två priser: ett jämlikhetspris på etthundratusen (100 000) kronor till en fackklubb, förening, kommun, nätverk, företag eller kooperativ för dess verksamhet som visat hur det i praktiken kan gå till att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en […]