Stiftelsen Öland

.

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål är att främja förutsättningar och intresse för kustnära boendet och det kulturarv som helårsboende på öar och i kustnära trakter representerar, genom att för enskilda och sammanslutningar främja en sund livsföring och god hushållning på öar och i kustnära trakter. Stiftelsen skall om möjligt uppmuntra, subventionera och understödja boende och verksamheter m.fl. stödjande åtgärder på öar och i kustnära trakter. Stiftelsen skall därvid särskilt prioritera och verka för att efterlevande till donatorn, som bär namnet Forshufvud eller namnet Fältskog, kommer i åtnjutande av kustnära boende och kustanknutna verksamheter.

.

. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen BBN
Stiftelsen Papegojelyckans pensionärsfond