Carl och Dorothea Rosenblads stiftelse

.

1 000 000,00 kr    Stiftelsens ändamål ska i första hand var att möjliggöra för ättlingar till Carl och Dorothea Rosenblad att erhålla bästa möjliga utbildning. Därutöver kan stiftelsen även främja: – Omsorg om barn och ungdomar – utbildning – vetenskaplig forskning – kulturella ändamål – social hjälpverksamhet Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att dela ut medel eller på annat sätt främja ändamålen. Styrelsen äger bestämma i vilka proportioner stiftelsens särskilda ändamål ska tillgodoses. För utdelning till stiftelsens ändamål får användas den årliga löpande avkastningen. Dock ska alltid minst en tiondel tillföras det bundna kapitalet.

.

. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen BBN
Stiftelsen Papegojelyckans pensionärsfond