Per Erikssons stiftelse

. . . .

Org. nr. 975000-4286 

.

https://www.pereriksson.se

.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning
i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller pensionstagaren sedan minst fem år bosatt inom den del av Västmanland, som tillhör Örebro län,
i andra hand understöd för studieändamål till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan minst fem år är bosatta inom den del av Västmanland som tillhör Örebro län.
Företrädesrätt till erhållande av understöd eller pension skall vid i övrigt lika förhållanden tillkomma personer inom det geografiska område som motsvaras av f d Nora bergsförsamling och Vikers församling.

.

Kontaktuppgifter

Adolf Lindgrens stiftelse

Olaigatan 17 A

703 61

ÖREBRO

019-765 29 25

.

. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelser som forskningsfinansiärer
Personligt brev när du söker pengar i stiftelser