Personligt brev när du söker pengar i stiftelser

De flesta stiftelser har en ansökningsblankett som du använder för att ansöka. Om de inte har en ansökningsblankett, skriver du ett personligt brev. Ett tips är att gärna låta någon annan läsa ansökan innan du skickar den.  I ett personligt brev kan du till exempel skriva:  Kom ihåg att skriva under brevet.  .

Stiftelser som forskningsfinansiärer

I Sverige har vi, jämfört med många andra länder, förhållandevis många stiftelser som finansierar forskning. Vid sidan av staten och EU är svenska stiftelser som en tredje sektor inom forskningsfinansieringen. . Många av stiftelsernas grundare är framgångsrika affärsmän med en önskan att göra något gott för samhället. Där är Ragnar Söderberg ett bra exempel. Han […]