Stiftelsen Änggårdens Hospice – 857501-4595

Ändamålet är att erbjuda människor vård i livets slutskede. Vården skall ges på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs (”helhetsvård”). Den vård stiftelsen erbjuder skall ha sin grund och inspiration i kristen diakoni. Stiftelsen är inte sökbar för privatpersoner och delar inte ut några pengar. Stiftelse: Stiftelsen Änggårdens Hospice […]

Sparbanksstiftelsen Alingsås 802426-5988

Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Alingsås AB blir en effektiv och konkurrenskraftig bank på marknaden. 2.2 Vid sidan av syftet att […]

Eva och Axel Edvard Pihls Stiftelse 849200-3101

Hem för ålderstigna, hederliga personer av ”pauvres honteux”. Pensionärshemmets lägenheter skall i första hand upplåtas till de personer som är födda och boende i Halmstad. . . Stiftelse: Eva och Axel Edvard Pihls Stiftelse Orgnummer: 849200-3101 Adress: Gamletullsgatan 51-53302 44 HALMSTAD Telefon: 035-125270 Ansökningstid: – Kontakt: – Tillgångar: 155 000 000 kr Årsredovisning: Ja, maila oss […]

Stiftelsen AAA 857200-0019

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning     / Kontaktuppgifter Stiftelsenamn: Stiftelsen AAA Organisationsnummer: 857200-0019 Adress: Adler LennströmKikvägen 42740 47 Habo E-post: stiftelsen.aaa@gmail.com Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 123 742 504 kr Årsredovisning: Ja, kontakta oss