Stiftelsen samfonden av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål 833200-6264

.

Ändamål

Den för utdelning disponibla avkastningen används varje år enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för behövande personer med fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och socialt handikapp inom Vimmerby kommun och deras familjemedlemmar. Ändamålet skall vara vård, behandling, utbildning, rehabilitering och rekreation samt till trevnad, aktivering och trivselfrämjande åtgärder för pensionärer. Bidrag kan också lämnas till äldre person som fått sin ekonomiska ställning försämrad. Avkastningen som ej används reserveras för utdelning nästkommande år eller läggs till kapitalet. Vid disposition av samfondens avkastning bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna tas i den utsträckning som är lämpligt och praktiskt möjligt.

.

Kontaktuppgifter

Vimmerby kommun

Stadshuset

598 81  Vimmerby

Tel. 0492-76 90 00

.

Org. nr. 833200-6264

.

.

. .

2 Replies to “Stiftelsen samfonden av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål 833200-6264”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Skolsamfond för Vimmerby kommun 833200-6249
Stiftelsen Hörselklinikens gåvofond 802481-7929