Stiftelsen Jönköpings läns museum 826000-9322

. .

Att förvalta stiftelsens samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten.Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturellverksamhet. Stiftelsen skall, därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen äger även i egen regi eller genom särskilt bildat organ uthyra eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttjade byggnader varöver stiftelsen förfogar. Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

.

Stiftelse:Stiftelsen Jönköpings
läns museum
Orgnummer:826000-9322
Adress:Ingela Magnusson
Box 2133
55002 Jönköping
Telefonnummer:036-301800
Ansökningstid:
Kontaktperson:
Tillgångar:39 117 819 kr

.

Titta gärna på erbjudandet hos Just in Case
. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond 832400-8773
Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse 882600-8321