Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond 802005-2950

. .

Stiftelsens ändamål är i första hand att med nettoavkastningen på stiftelsekapitalet utöva hjälpverksamhet bland behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen eller Svenska Musikhandlareföreningen, eller som är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av nämnda föreningar. Även behövande efterlevande till sådana personer kan tillerkännas understöd. I andra hand skall avkastningen av stiftelsens kapital kunna användas till understöd för beredande av undervisning eller utbildning för bokhandlare, bokförläggare eller anställda inom bokhandel eller bokförlag anknutna till Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen eller Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen. Till understödsberättigad utbildning räknas av centrala eller andra bokbranschorgan arrangerade utbildningsinsatser som har ett direkt samband med yrkesverksamhet inom bokhandel eller bokförlag. Utbildningen skall vara öppen för envar inom respektive yrkesgrupp. I begränsad omfattning kan styrelsen efter särskild prövning bevilja bidrag till stipendier för individuella studier. De i föregående punkt angivna förutsättningarna skall därvid gälla i tillämpliga delar. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom kontantunderstöd.

.

Stiftelse:Stiftelsen Bokbranschens
Understöds- och Utbildningsfond
Orgnummer:802005-2950
Adress:Rue & Lehtonen Konsult AB
Strålgatan 41
112 63 Stockholm
Telefonnummer:0701-93 79 42
Ansökningstid:
Kontaktperson:
Tillgångar:39 832 090 kr

.

Titta gärna på erbjudandet hos Just in Case
. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Visingsö Skolegodsfond 826000-4745
Stiftelsen Fonden för Studerande av läkarvetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset 857500-1774