Stiftelsen Birgit och Sven Håkan Ohlssons fond

. .

Org. nr. 802478-6397 

.

Ändamål

Fonden har till ändamål att främja forskningen vid den teologiska fakulteten vid Lunds Universitet, särskilt kristendomsforskningen med hänsyn till dess särskilda betydelse för Svenska Kyrkan. Disponibel avkastning från fonden skall användas för följande ändamål:_x000D_
_x000D_
1. Regelbundet, t.ex. vart tredje år, skall ett pris, Anders Nygrenpriset, delas ut. Priset skall gå till en mycket högt förtjänt teologisk forskare, i första hand inom Sverige. När särskilda skäl föreligger kan priset även delas uttill en personlighet som genom en betydande gärning i svenskt kyrko- och kulturliv har främjat teologi och kyrka. Priset skall erinra om Anders Nygrens stora insatser inom flera av kristendomsforskningens ämnen och i kyrkoliv, världslutherdom och ekumenik._x000D_
_x000D_
2. Offentliga fakultetsdagar med föreläsningar, t.ex. på Anders Nygrens födelsedag den 15 november, kan anordnas liksom vetenskapliga symposier. Avkastningen kan användas för att betala kostnaderna i samband med dessa arrangemang._x000D_
_x000D_
3. Avkastningen kan användas för inköp av litteratur som är särskilt angelägen att skaffa. Avkastningen får dock inte användas som ett reguljärt biblioteksanslag._x000D_
_x000D_
4. Avkastningen kan också användas för andra ändamål än vad som anges under 1-3 ovan och som är förenliga med med fondens allmänna syfte. Bidrag kan t.ex. ges till utländska forskare eller studerande, såväl grundutbildningsstuderande som forskarstuderande, för deras vistelse i Lund. Bidrag kan också ges till lärare eller studerande för forsknings- eller studieresor eller för deltagande i vetenskapliga symposier.

.

Kontaktuppgifter

Lunds Universitet

Box 117

221 00

LUND

046-222 00 00

 

.

Titta gärna på erbjudandet hos Just in Case
. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Olof Olofson Wijks Minne
Stiftelsen Gränslös Samverkan