Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur – 857500-7797

. . . .

Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”).

.

Foto: Stenastiftelsen

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Han hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige med att lägga grunden till det som i dag är Stenasfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

Sedan starten 1996 har stöd kunnat ges med över 500 mkr till Stenastiftelsens ändamål – att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samtliga konst- och kulturområden samt humaniora.

För mer information besök gärna stiftelsens hemsida: stenastiftelsen.se

.

.

Stiftelse:Sten A Olssons
Stiftelse för
Forskning och Kultur
Orgnr:857500-7797
Adress:Box 31157
400 32 GÖTEBORG
Telefon:075-2415007
E-post:annika.stjernberg@stena.com
Ansökan:Se hemsida
Kontakt:
Tillgångar:……..306 440 054 kr
Hemsida:stenastiftelsen.se
.

.

. .
J Tollstens stipendiestiftelse
Stiftelsen Karin Ericsons minnesfond – 802480-7144