Sparbankens i Helsingborg Jubileumsstiftelse

.

Org. nr. 843000-3353 

.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bereda vård åt sådana sjuka, som på grund av sjukdomens art eller av annan anledning icke kunna erhålla vård å Helsingborgs stads sjukhus och icke lämpligen kunna beredas vård i hemmet, att å så kallat. borgarhem lämna vård åt äldre män, att genom spädbarnskrubba, barnasyl, arbetsstuga eller kindergarten bereda nödig vård eller lämplig undervisning åt barn, som därav äro i behov och icke åtnjuta fattigvård, samt att anskaffa billiga bostäder, lämna hyresbidrag eller genom i Helsingborg verksam välgörenhetsinrättning bereda bespisning åt obemedlade eller mindre bemedlade. Med stiftelsen åsyftad hjälp skall företrädesevis lämnas åt personer, som äro i Helsingborgs stad mantalsskrivna, och stiftelsens medel få icke i något fall användas för ändamål, som på grund av gällande författning skall tillgodoses genom skattebidrag. Utom för uppförande eller förvärvande av en eller flera fastigheter må för ovan ändamål allenast avkastningen av stiftelsens medel disponeras genom utbetalning årligen eller med längre mellanrum.

.

Kontaktuppgifter

Swedbank AB, Tommy Fredriksson

Box 1273

25112

HELSINGBORG

0725140095

 

.

. .

One Reply to “Sparbankens i Helsingborg Jubileumsstiftelse”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Oliver och Alfrida Brozins minne
Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Skånska Stipendiefond