Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse 802478-9052

. . . .

Stiftelsens ändamål ska vara att främja: – Barns och ungdoms utövande av idrott och kultur – Omsorg om barn och ungdom – Barn och ungdoms utbildning – Vetenskaplig forskning Styrelsen äger rätt att varje år avgöra vilket eller vilka av stiftelsens ändamål som ska gynnas. Det är inget krav att varje ändamål gynnas årligen utan fördelningen mellan ändamålen avgörs av styrelsen. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom bidrag till organisationer eller genom egen verksamhet. Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet. Av stiftelsens årliga inkomster i form av ränta och utdelning skall, efter avdrag för kostnader, 10-20 procent läggas till stiftelsen kapital. Återstående avkastning används för att främja stiftelsens ändamål. Gåvor som stiftelsen erhåller skall läggas till stiftelsens kapital om ej givaren föreskriver annat. Styrelsen kan dock efter att fem (5) år förflutit från stiftelsens bildande besluta om att använda del av stiftelsens kapital för främjande av stiftelsens ändamål.

.

Stiftelse:Prins Carl Philips och
Prinsessan Sofias Stiftelse
Orgnr:802478-9052
Adress:Högvaktsterassen 1
11130 Stockholm
Telefon:073-0621446
Ansökningstid:
Kontaktperson:Kim Waller
Tillgångar:Okänt
.

.

.

.

https://prinsparetsstiftelse.se/kontakta-oss/
prinsparetsstiftelse.se

.

. .

One Reply to “Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse 802478-9052”

  1. Hej. Vi har byggt ett ridhus här på Gotland, Vallstena heter det. Vi vill främja unga till att kunna utöva sin verksamhet när vädrets makter är emot oss. Vi hoppas på lite hjälp med finansiering av bygget och kanske lite hopphinder. Mvh Christian Bengtsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Fru Maria Wingårdhs Barnbeklädnadsfond
Stiftelsen Petter och Maria Petterssons Fond för välgörande ändamål